VietChallenge – The First Global Startup Competition for Vietnamese Entrepreneurs Kick-starts its 3rd Season and Begins Acceptance of Online Submissions

VietChallenge 2018 officially begins its new season with a press conference in New York City on August 20, 2017 and accepts online submissions starting September 1, 2017.

Boston, MA – 07/20/2017 – After a successful 2017 season, VietChallenge and the Association of Vietnamese Students and Professional in the United States will hold two press conferences in Hanoi and New York City, respectively, to officially kick-off the 2018 season. On August 9, 2017, the first press conference will take place in Hanoi during the event “Innovation in the 4.0 revolutionary era.” The second conference in New York City will be held on August 20, 2017 at the gala of Vong Tay Nuoc My. Online submission for VietChallenge 2018 season begins on September 1, 2017 at the official website www.vietchallenge.org […]

Thông Cáo Báo Chí

Về việc: Cuộc Thi Ý Tưởng Kinh Doanh Thử Thách Việt (VietChallenge) Khởi Động Và Nhận Hồ Sơ Cho Mùa Giải 2018

Boston, MA – 07/20/2017 – Sau một mùa 2017 đầy thành công của Cuộc thi Khởi nghiệp Toàn cầu Thử Thách Việt (VietChallenge), Hội Thanh Niên & Sinh Viên Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ chính thức khởi động cuộc thi VietChallenge 2018 với hai buổi họp báo tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Vào ngày 9/8/2017, họp báo của VietChallenge tại Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội trong diễn đàn “Sáng tạo trong kỷ nguyên cách mạng 4.0” tại Hà Nội. Buổi họp báo tại Hoa Kỳ sẽ diễn ra tại thành phố New York trong khuôn khổ chương trình “Vòng Tay Nước Mỹ” vào ngày 20/08/2018. […]