VPBank Sát Cánh Cùng Giới Danh Nhân Khởi Nghiệp Việt Nam

Là một trong những ngân hàng TMCP thành lập sớm nhất tại Việt nam, VPBank đã có những bước phát triển vững chắc trong suốt lịch sử của ngân hàng. Đặc biệt từ năm 2010, VPBank đã tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện dưới Read more about VPBank Sát Cánh Cùng Giới Danh Nhân Khởi Nghiệp Việt Nam[…]

Great News from ScholarJet- Vietchallenge 2017 Winner

Vietchallenge team are very happy and proud to see that our Winner in 2017- ScholarJet has made a lot of progress since the day they were awarded a prize of $20,000. Their business’s mission is working with companies to create action-based scholarships, that could help reduce tuition. Instead of writing essays, students can participate in Read more about Great News from ScholarJet- Vietchallenge 2017 Winner[…]