December 27, 2018

Competition Structure

To help startups reach their fullest potential while also enjoy the excitement in competing and learning from other startups, VietChallenge works hard to renew the competition every year. This year, after receiving feedbacks from experts and updating with the market needs, VietChallenge has made a few changes in the regulations and structure of the competition.

Below is the current and up-to-date structure of VietChallenge for the year of 2019:

I. Screening Round

To enter the screening round, applicants are required to submit their application along with an application fee. The application fee is as followed:

 • Application Fee:
  • Early Bird (December 1 - December 30): $7
  • Regular (December 30 - January 30): $15
 • To qualify for Early Bird fee, applicant must pay the fee by December 30, but can submit the application after the Early Bird deadline has passed.
 • VietChallenge will also consider waiving the Application Processing Fee for entrepreneur teams with special circumstances on a case by case basis. Any request for waiver of application fee should be submitted to contact@vietchallenge.org with details of the special circumstances.

From this round, judges will evaluate all applications and choose a total of 18 teams to enter the next round.

Timeline:

II. Semi Final Round

Following the screening round, applications will be divided into two different tracks:

 1. VIETNAM TRACK: for teams with the super majority (2/3) of its founders who reside in Vietnam permanently.  In case a team has two founders, with one residing in Vietnam and the other one not, VietChallenge, based on overall assessment of contestants and the team’s geographic choice, can choose to assign a team to the Vietnam Track or International Track.
 2. INTERNATIONAL SEMI-FINAL TRACK: for all other teams with the majority of its founders residing outside of Vietnam.

Timeline for the two tracks:

III. Final Round

Finalists are required to attend a five-day BootCamp, a Dinner Reception and participate in the Final Round held at the Massachusetts Institute of Technology.

Specifically, the Bootcamp includes trips to startup incubators, accelerators, and R&D laboratories at universities in Boston, and a series of workshops led by experts from the field of media, legal and human resources.

Vietnamese Translation

Cơ cấu cuộc thi Vietchallenge 2019

Mỗi năm cuộc thi Vietchallenge đều có những thay đổi mới về thể lệ cũng như cấu trúc cuộc thi để làm cuộc thi trở nên mới mẻ và có thể giúp các startups tiến xa hơn sau cuộc thi. Năm nay cũng vậy, sau khi lắng nghe các ý kiến từ các chuyên gia và nhu cầu thị trường, chúng tôi xin công bố lịch trình cuộc thi Vietchallenge 2019 để các thí sinh hiểu rõ hơn về cách thức tổ chức.

I. VÒNG XÉT HỒ SƠ

Để tham dự vào vòng thi này các đội thi sẽ phải hộp hồ sơ và phí dự thi. 

 • Phí dự thi vào 2 đợt nộp hồ sơ sẽ như sau:
  • Early Bird (December 1 - December 30): $7
  • Regular (December 30 - January 30): $15
 • Các đội có thể nộp phí dự thi trước 30/12/2018 dành cho Early Bird và nộp hồ sơ sau đó.
 • Vietchallenge có thể hỗ trợ miễn phí dự thi cho các đội thi có trường hợp đặc biệt khó khăn. Mọi yêu cầu xin gửi về contact@vietchallenge.org cùng với chi tiết về trường hợp của đội.

Trong vòng này ban giám khảo sẽ xem hồ sơ của các đội thi, đưa ra đánh giá và chọn ra 18 đội trong và ngoài nước để vào vòng tiếp theo.

Lịch trình dự kiến của vòng này như sau:

II. VÒNG BÁN KẾT

Sau vòng screening, hồ sơ sẽ được xếp loại vào 2 tracks khác nhau trong vòng bán kết:

 1. VIETNAM TRACK: Dành cho các đội thi có ⅔ số thành viên đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Trong trường hợp đội thi có 2 nhà sáng lập, 1 ở Viêt Nam và 1 ở nước ngoài, ban tổ chức sẽ xem xét vào nơi ở của các thành viên và đưa ra quyết định chọn đội đó vào vòng Việt Nam hoặc vòng Quốc tế.
 2. INTERNATIONAL SEMI-FINAL TRACK:  Dành cho các đội còn lại, có nhiều thành viên đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

Dưới đây là lịch trình cụ thể của 2 track này:

III. VÒNG CHUNG KẾT

Tất cả các đội thi lọt vào vòng chung kết bắt buộc phải có mặt tại Boston cho tuần tập huấn, buổi Dinner Reception và vòng chung kết diễn ra tại học viện MIT, Boston.

Cụ thể, tuần tập huấn kỹ năng sẽ kéo dài 5 ngày tại Mỹ, bao gồm chuỗi workshop, cơ hội trao đổi 1:1 với các chuyên gia, và tour tìm hiểu hệ sinh thái khởi nghiệp tại thành phố Boston, Mỹ.