December 27, 2018

Grading Criteria

VietChallenge is created to provide entrepreneurs, who are Vietnamese or of Vietnamese descent, a platform to compete and connect with other talented startups, and grow their business ideas into profitable companies.

VietChallenge looks for applicants with a clear vision of their business, its potential in the market and how it can effectively solve real-world problems.

Below are the criteria that we hope to see in all applications:

1. Originality

Startups thrive on creativity and innovation, and it’s probably that wherever an entrepreneur looks, he or she sees opportunities to create a novel solution that directly addresses everyday problem. Therefore, Vietchallenge highly value applications that can concisely highlight the innovative and creative aspect of their business idea. This will help us judge to what extent the business can compete in the given market.

2. Commerciality and Scalability

A unique business idea can positively influence a large population when it is practical, and is in demand. This means that the market that the proposed business idea targets should be sufficiently large.

Applicants should show in their application an understanding of their market size, how their business idea address the problem within that market, and have a business model that can make the business profitable. When this point is illustrated clearly, our judges can effectively assess the business potential.

3. Skills and Passion

Running a startup is an exciting, and often arduous process. Thus, to build a successful startup, those who run it not only need to be equipped with relevant expertise and skills, but also to have a deep passion. VietChallenge hopes to see heated motivation and enthusiasm in each application as well as relevant expertise that each founder can contribute to give the business a strong foundation.

4. Execution

Creative, Unique, Practical idea will remain an idea if there is no action plan. As a result, applicants should explain eloquently and clearly any progress that their team has made in realizing this idea, or what their plan to achieve it with the prize money from VietChallenge is.

Vietnamese Translation

CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM CUỘC THI VIETCHALLENGE 2019

Vietchallenge được thành lập để mang đến cho tất cả những nhà sáng lập là người Việt Nam hoặc có nguồn gốc là người Việt Nam một sân chơi để thi đấu và kết nối với các startups tài năng khác cũng như phát triển ý tưởng kinh doanh của mình thành những công ty có khả năng kiếm được lợi nhuận. Vietchallenge tìm kiếm những đội thi thực sự hiểu rõ mình muốn gì, biết được tiềm năng ý tưởng của mình trong thị trường và cách ý tưởng này giải quyết các vấn đề thực tế.

Để các đội thi có thể chuẩn bị một bộ hồ sơ đạt đủ yêu cầu và có khả năng cao vào được vòng trong, chúng tôi xin công bố các tiêu chí chấm thi như sau:

1. Ý tưởng sáng tạo, nguyên bản

Các startups thành công phần lớn là do các nhà sáng lập nhìn thấy cơ hội để giải quyết một vấn đề nhức nhối nào đó vẫn diễn ra quanh chúng ta.  Vì vậy, Vietchallenge đánh giá cao các đội thi nhấn mạnh vào sự sáng tạo, cải tiến và không bị trùng lặp với các ý tưởng khác đã có sẵn trên thị trường. Tiêu chí này giúp ban giám khảo có thể đánh giá khả năng công ty đó có thể cạnh tranh trong thị trường.

2. Khả năng thương mại hoá và phát triển hệ thống và nội dung

Một ý tưởng kinh doanh độc đáo có thể tạo nên sức ảnh hưởng lớn cho cộng đồng khi nó thực tế và cần thiết. Điều này có nghĩa là thị trường mà các công ty đang nhắm đến phải lớn và tạo điều kiện cho công ty có thể phát triển lâu dài. Một đội thi đạt yêu cầu là khi họ có khả năng thể hiện được sự hiểu biết của mình về độ lớn của thị trường mà họ nhắm tới, về cách mà công ty của họ giải quyết một vấn đề khó nhằn đã xuất hiện trong thị trường đó và quan trọng hơn nhất, ý tưởng đó phải mang lại lợi nhuận.

3. Kĩ năng và đam mê

Bắt đầu 1 startup luôn là một quá trình đầy hứng khởi và đòi hỏi nhiều công sức. Vì vậy chúng tôi không chỉ đánh giá về việc các đội có chuyên môn và kĩ năng cần thiết mà còn là cách họ thể hiện niềm đam mê thực sự của mình qua cách trình bày. Vì vậy, một điểm cộng sẽ dành cho các đội cho chúng tôi thấy động lực và cá tính trong hồ sơ.

4. Kế hoạch về quá trình thực hiện

Những ý tưởng sáng tạo, độc đáo và thực tế cũng chỉ là ý tưởng nếu bạn không có một kế hoạch cụ thể về việc sẽ hành động như thế nào để có thể đạt được những điều mong muốn. Chính vì lí do đó, các đội cần phải giải thích một cách cụ thể, mạch lạc và thuyết phục quá trình mà các đội đã đi đến ý tưởng này, mục tiêu sắp tới và cách thức đạt được những mục tiêu đó.