December 16, 2018

Thông tin chuyển khoản

Lệ phí tham gia VietChallenge 2019 xin gửi tới

  • Số Tài Khoản: 451000432016.
  • Tên: Phạm Trung Hiếu. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thành Công – Hà Nội.

Nộp lệ phí xin ghi rõ thông tin ghi chú:

Lệ phí tham gia cuộc thi VietChallenge 2019.

Địa chỉ email của đội: email-vi-du@gmail.com

Để hồ sơ được chấp nhận một cách hợp lệ, địa chỉ email trên ghi chú cần phải trùng khớp với địa chỉ email trong mục “Thông tin email chuyển khoản (PayPal hoặc chuyển khoản Vietcombank) trong hồ sơ dự thi.

Mọi khó khăn và thắc mắc trong khi nộp lệ phí xin gửi về contact@vietchallenge.org.